2e Spoor

Wanneer uw werknemer langdurig ziek is en dus niet in staat is zijn eigen functie/werk uit te voeren, aangepast eigen werk of ander werk en daardoor terugkeer binnen uw bedrijf niet meer mogelijk is, dan bent u, conform de Wet Verbetering Poortwachter, verplicht een 2e spoortraject op te starten, dit volgt ná of loopt parallel aan een 1e spoortraject.

2e spoor re-integratie houdt in dat u als werkgever, samen met uw werknemer op zoek hoort te gaan naar een functie voor uw werknemer buiten uw bedrijf. Werkgevers ontberen meestal de specialistische kennis en laten dit uitvoeren door een externe re-integratiespecialist zoals Jij Aan Zet, dé 2e spoor specialist!

Wet Verbetering Poortwachter (WvP)

WvP is door de overheid in het leven geroepen met als doel het terugdringen van het grote aantal WAO’ers en de instroom daarvan. De WvP geeft aan dat vanaf de 1e ziektedag de wordt begonnen met een actieve begeleiding van uw werknemer. De focus ligt daarbij op een spoedige terugkeer in het arbeidsproces.

U bent als werkgever in de tijd dat uw werknemer arbeidsongeschikt is verplicht het salaris door te betalen en de wettelijke verplichtingen in de WvP te volgen en uit te voeren. De maximale periode is 2 jaar of tot het einde van het arbeidscontract. In de periode dat uw werknemer arbeidsongeschikt is mag u uw werknemer niet ontslaan.

U als werkgever bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het re-integratietraject. Mocht het UWV van mening zijn dat u dit traject onvoldoende hebt uitgevoerd dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Van uw werknemer wordt verwacht dat hij of zij een actieve houding aanneemt om tot een spoedige terugkeer tot het arbeidsproces te bevorderen.

Kortom

Jij Aan Zet werkt voor u en voor uw werknemer en neemt u de zorg van een 2e spoor traject uit handen. Kijk voor meer informatie op www.jazreintegratie.nl of bel 013-2340887. Wij komen graag even langs om uw traject te bespreken.