Coaching

Een re-integratiecoach motiveert en bemiddelt mensen met (gedrags) problematiek naar werk, scholing of een productieve dag invulling. Hij zet hiervoor passende programma’s in op het gebied van activering, competentieontwikkeling, bemiddeling, plaatsing en detachering. Door coaching, opleiding, training, begeleiding en bemiddeling, geven wij de loopbaanontwikkeling en toekomst een extra impuls.

Werk is hierbij het hoogste doel. Als potentiële kandidaten moet hierbij worden gedacht aan personen vanaf 18 jaar en ouder met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Veroorzaakt door lange stilstand in de persoonlijke ontwikkeling, vroegtijdige schoolverlating zonder diploma of mensen die door het ontslag vanwege overbodigheid of faillissement zelfstandig geen werk kunnen vinden en hierdoor in een neerwaartse verwerkingsspiraal terecht zijn gekomen.